Actueel

5G uitgerold en toch geen verbinding

Hoeksche Waard, 6 mei 2020 - (klik en lees meer)

Het kabinet maakt de weg vrij voor de aanleg van de 5G-zendmasten in Nederland en dringt bij gemeenten erop aan telecomproviders medewerking te verlenen bij de aanleg van de vijfde generatie supersnelle data en telecommunicatienetwerken.

Een groep bewoners in de Hoeksche Waard maakt zich zorgen en vindt dat geëxperimenteerd wordt met hun gezondheid en de omgeving waarin zij leven. Zij zijn niet tegen technologische vooruitgang, de economische kansen en gemakken die dit met zich mee zou kunnen brengen. Wat hen verbaast is dat de landelijke overheid haar oren te makkelijk laat hangen naar de lobby van de telecomindustrie. Met de belofte dat 5G technologie de economie versterkt wordt over een aantal fundamentele vragen heen gewalst: Waarom wordt 5G uitgerold terwijl de wetenschap nog verdeeld is over de gezondheidseffecten? Welke lange termijneffecten heeft elektromagnetische straling op mens en dier? Wat levert de uitrol van 5G de bewoners van de Hoeksche Waard op?

Staatssecretaris Mona Keizer geeft aan dat de Europese Telecomcode lidstaten verplicht in te stemmen met redelijke verzoeken voor het plaatsen van 5G-antennes (small cells). Hiermee lijkt zij gemeenten te vragen een oogje toe te knijpen bij het verlenen van vergunningen. Dit schiet de fractie van Lokalen Hoeksche Waard in het verkeerde keelgat. Gemeenten gaan zelf over het verlenen van vergunningen. In het geval van 5G kan niet worden uitgesloten dat het straat- en landschappelijk beeld in de Hoeksche Waard gaat veranderen door het plaatsen van een aaneengesloten netwerk van kleine 5G-antennes. De Nederlandse Staat heeft ook een eigen belang. De verwachte opbrengsten bij de eerste veiling van de 5G frequenties liggen op 900 miljoen euro. In aanloop naar 2022 volgen nog twee veilingen.

Lokalen Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat bij ieder besluit goed gekeken wordt wel effect dit heeft op de Hoeksche Waarder. Bij ingrijpende veranderingen dienen bewoners direct betrokken te worden, zodat de gemeente op een transparante manier te werk gaat. Wanneer nog niet alle informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld: de gezondheidsrisico’s, kunnen we beter wachten met een besluit nemen. Het is daarom belangrijk dat we samenwerken met inwoners, overheden, bedrijven en experts. De inwoners en de omgeving dienen daar centraal in te staan en niet de technologie.

Hoewel wetenschappers niet eerder belangrijke gezondheidseffecten hebben gemeten, zijn wel degelijk biologische effecten aangetoond bij elektromagnetische straling. Uitleg van dergelijke onderzoeken dient nauwkeurig te gebeuren; en dat is precies wat een grote groep mensen dwars zit. Deze uitleg blijft uit, wat ervoor zorgt dat onevenwichtige informatie de wereld in wordt geslingerd. Social media ontploft en mainstream media gaat in op complottheorieën en de brandstichting van zendmasten. Dit terwijl een grote groep mensen met gezond verstand van mening is dat zolang de wetenschap nog volop in discussie is, geen risico’s met de volksgezondheid mag worden genomen. Waarom 5G uitrollen, terwijl nog zoveel onzeker is?

Op dit moment voert de Gezondheidsraad op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek uit naar mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G en moet de veiling van 5G-frequenties nog plaatsvinden. Tegelijkertijd draait de marketingmachine van telecomproviders volop om 5G-producten en -diensten in de markt te zetten en kunnen zij nu al 5G protocollen activeren. De resultaten van de Gezondheidsraad worden in juli verwacht. Gemeenten, dus ook de Hoeksche Waard, hebben slechts beperkte invloed. Dit heeft de fractie niet weerhouden vragen te stellen aan het College van B&W en verantwoordelijkheid te nemen. In haar reactie werd bevestigd dat meer onderzoek nodig zou zijn.

De fractie van Lokalen Hoeksche Waard neemt de signalen uit de samenleving serieus en roept het College en de Raad op verbonden te blijven met alle Hoeksche Waarders en alert te zijn op een onevenredige verdeling van invloed en macht door de telecomproviders en burgers.

Hoewel de gemeente in haar uitvoeringstaak gaat over vergunningverlening, hebben het College en de Raad te oordelen over het belang van elke Hoeksche Waarder. Als fractie zijn wij lokaal sterk verbonden en zorgen wij ervoor dat ook bewoners die je minder hoort een stem hebben. Voor je het weet is 5G uitgerold en is de verbinding met de Hoeksche Waarder verbroken.

WINDMOLENS

De fractievoorzitter Hein Verbiest zegt:

“Ik kan mij best voorstellen dat Windmolens geplaatst moeten worden, maar dat moet wel met zo min mogelijk overlast voor burgers. De overheid zou moeten kiezen voor wederkerigheid. De overheid wilt wat en de burger krijgt overlast gecompenseerd”.

Naar aanleiding van de vele e-mailberichten die de fractie Lokalen Hoeksche Waard (LHW) ontving, waarin mensen hun zorgen uitten over onder andere de geluidsoverlast en slagschaduw van de geplaatste windmolens bij Nieuw Beijerland; Piershil en de nog te plaatsen windmolens bij Heinenoord, heeft fractievoorzitter Hein Verbiest schriftelijke vragen opgesteld ter beantwoording door het College van burgemeester; wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

LHW deelt de zorgen van burgers, die overlast ervaren van de windmolens en stelde de volgende vragen:

  1. Wat gaat de gemeente doen om te voorkomen dat in Heinenoord dezelfde problemen ontstaan als in Nieuw-Beijerland en Piershil?

  2. Welke maatregelen worden er genomen om de geluid- en trillinghinder te voorkomen/minimaliseren?

  3. Worden er aanvullende maatregelen genomen die leiden tot een sterkere beperking van de geluid- en trillinghinder dan de wettelijk verplichte reductie?

LHW wacht de beantwoording van de vragen af en zal zich dan beraden op verdere mogelijkheden.

Lift Centrum Oud-Beijerland

We wonen in een prachtige gemeente, waarin iedereen meetelt en iedereen mee doet.

Lokalen Hoeksche Waard maakt dan ook geen onderscheid en gunt iedereen het plezier en genot van alle voorzieningen die er zijn in de dorpen.

Het dorp Oud-Beijerland heeft een levendig centrum, waar er veel te beleven is. Nu komen de Senioren, minder mobiele of invalide mensen er wat minder goed vanaf, als ze de dijk willen bereiken en het “ holletje” te stijl of uitdagend is. Niet elke rolstoelgebruiker kan zichzelf het holletje omhoog duwen.

Sinds 1990 is er een lift in de dijk. De lift brengt mensen van de veilingpassage naar de Oostdijk en uiteraard ook weer naar beneden. Deze lift geeft met heel lang problemen en nu is de lift definitief met pension. De lift is dus geen eigendom van de gemeente. De lift is eigendom van een besloten vennootschap (b.v.) en deze wil de lift niet repareren of vervangen.

Tot op de dag van vandaag heeft de gemeente geen overeenkomst met de eigenaar kunnen sluiten om de lift te vervangen. Er ligt nu geen dienstverleningsovereenkomst voor deze voorziening.

De lokalen Hoeksche Waard vindt het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat ook de minder mobiele inwoners van de Hoeksche waard hun kerstinkopen kunnen doen in het centrum van Oud-Beijerland.

De wethouder is nu aan zet om de toegankelijkheid van de centra te verbeteren. Hij heeft toegezegd dit te gaan doen afgelopen raadsvergadering 17 december. Lokalen Hoeksche Waard zal in maart 2020 de voortgang bewaken.

Copyright QPhoto via AD

Zwembus

Onlangs werden we geconfronteerd dat de zwembus van Heinenoord naar Gravendeel komt te vervallen per 1-1-2020

De subsidie is tot stand gekomen, omdat de sponsoren waren weggevallen. De Zwembus zat dus niet in de prestatieafspraken met de gemeente, maar is met een aanvullende subsidie betaald voor de duur van twee jaar. De oplossing was altijd al tijdelijk bedoelt en is dan zeker niet duurzaam.

De gemeente gaat uit van de eigenkracht ! Zelf doen als het kan en ondersteuning als het moet. De ondersteuning kan zeker georganiseerd worden vanuit de gemeente.

Lokalen Hoeksche waard vindt sport en beweging erg belangrijk en betreuren, dan ook dat de zwembus komt te vervallen. Afgezien van wegvallen van bus verbinding, moeten we niet onderschatten wat het sociale aspect is en nu was van deze zwembus.

We hebben de Wethouder gevraagd om aandacht besteden aan het sociale aspect van de zwembus, Daarbij of dit nou echt de enige oplossing is en of de wethouder ons in maart wil informeren of alle gebruikers van de Zwembus voorzien is van een vervoersoplossing.