LAAT OOK NU UW STEM HOREN EN VERTEL WAT U BELANGRIJK VINDT!

LOKALEN HOEKSCHE WAARD '22-'26

2e grootste partij


PROGRAMMA

Mobiliteit verbindt mensen!


 • De aanleg van de A4 tussen Klaaswaal en het Beneluxplein is alleen acceptabel als we deze niet zien, voelen, horen en ruiken én de Hoeksche Waard een aansluiting krijgt. Daarbij is aanpassing van de doorstroming op de Haringvlietbrug en Volkeraksluizen een extra voorwaarde.

 • Er is een sluitend openbaar vervoer netwerk binnen de Hoeksche waard, met een hoge frequentie. Inwoners moeten bushaltes makkelijk kunnen bereiken.

 • Gratis vervoer voor senioren binnen de dorpen ter bevordering van vitaliteit en tegengaan van eenzaamheid

 • Elektrische deelvoertuigen (fiets/scooter/auto/step) stimuleren door de laadinfrastructuur op orde te maken;

 • Geluidsbelasting van doorgaande wegen op woonwijken naar beneden brengen, i.p.v. wettelijke geluidsnorm omhoogDuurzame toekomst betekent prettig leven met elkaar!

 • De doelstelling om de Hoeksche Waard energieneutraal te maken wordt in lijn gebracht met het nationaal beleid. Het is niet realistisch te verwachten, dat dit in de Hoeksche Waard 10 jaar eerder kan.

 • Om de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren zullen burgers hiertoe gestimuleerd worden, maar is ook de inzet van ander instrumentarium (regelgeving, financiële prikkels) noodzakelijk.

Wonen, werken en recreëren in de Hoeksche Waard!

 • In het woningbouwbeleid van de gemeente wordt ingezet op het trekken van meer jonge gezinnen naar de HW. Dit vraagt de bouw van betaalbare woningen;

 • We willen inzetten op een jaarlijkse bouwstroom van 500 woningen, waarbij gericht gestuurd wordt op de doelstelling van duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendigheid. Het leasen van installaties kan hierbij helpen;

 • We hebben centraal een multifunctionele culturele ruimte (Theater) nodig, waar optredens en bijeenkomsten gegeven kunnen worden. Wij onderzoeken de combinatie met het gemeentehuis; uitgaande van het 'nieuwe' werken;

 • Evenementen tot 250 bezoekers worden vergunningvrij. Behalve het recreatieoord langs de Binnenmaas, maken we nog een buitenzwembad met ligweide op een aantrekkelijke en goed bereikbare plaats in de Hoeksche Waard;

 • Alle inwoners, maar vooral jeugd en senioren, stimuleren voor een actieve sportbeoefening met onder voorwaarden het verstrekken van sportsubsidie.

Ondernemen houd dorpen vitaal!

 • Ondernemersverenigingen in dorpskernen eigen organisatie laten behouden, maar wel samenwerking van onderop door afstemming van onder meer programma’s en uitingen!

 • Gemeente moet lokaal en zoveel mogelijk duurzaam inkopen of aanbesteden.

Sociaal; de menselijke maat moet terug voor een inclusieve, veilige samenleving!

 • Gelet op het toenemende aantal ouderen en onze wens om hen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is het nodig om het budget voor ouderenwerk te laten meegroeien;

 • Hoeksche Waard wordt meest toegankelijke gemeente…(info link);

 • Zelfredzaamheid kent zijn grenzen, net als mantelzorg en vrijwilligerswerk. Inwoners moeten professionele - en vrijwillige ondersteuning krijgen die ze nodig hebben;

 • De gemeente zet zich actief in om tot een brede samenwerking van maatschappelijke organisaties te komen om de krachten te bundelen en zal zich actief inspannen bij de werving van mantelzorgers, vrijwilligers en vertrouwenspersonen;

 • Jongerenraad wordt zo snel mogelijk ingesteld en gaat aan de slag. Geregeld moet zijn hoe de jongerenraad inbreng bij de gemeenteraad en ambtelijke organisatie heeft;

 • De verschillende jeugdsozen in de gemeente krijgen meer aandacht en ondersteuning van de gemeente;

 • We starten een meldpunt voor jongeren, die in de knoop zitten of het gevoel hebben hulp nodig te hebben;

 • Lokalen Hoeksche Waard willen dat Hoeksche Waard een eigen BOA team heeft, dat gericht kan worden ingezet om de leefbaarheid te versterken. Dit vraagt uitbreiding van de capaciteit;

 • Coffeeshops en wietteelt passen niet in het beeld van een gezonde en vitale Hoeksche Waard.

wij laten uw STEM horen in de GEMEENTEraad!