Verkiezingsprogramma

lokaal voor allemaal

De Lokalen Hoeksche Waard zijn volledig onafhankelijk en vrij in het bepalen van haar standpunten. Onze kernwaarden bepalen de richting, en hierbij wordt gekozen voor een pragmatische aanpak.

Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat

Leveren van maatwerk, bereikbaarheid van voorzieningen.

Gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu.


Een onafhankelijke en pragmatische aanpak

Pragmatisch rekening houden met wat praktisch haalbaar en zinvol is.

Een betrouwbare gemeente past de regels voor iedereen gelijk toe.

De inwoners bepalen de richting, de gemeente de kaders.

Belangen van inwoners en verenigingen zijn leidend

De identiteit van dorpen en buurten willen wij graag behouden en versterken.

Een actief en sterk verenigingsleven, beschikbaarheid van goede basis-, en sport- en cultuurvoorzieningen.


Een actieve en rechtvaardige samenleving

De overheid moet minder voorschrijven en meer uitgaan van de kracht van haar inwoners.

De minder zelfredzame worden extra ondersteund door de overheid.

Het algemeen belang wordt afgewogen ten opzichte van het individueel belang.

Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier en landschap

De kernkwaliteit van de Hoeksche Waard zijn rust, en ruimte.

Streven naar verduurzaming van natuur, landschap en milieu.

Economische groei gaat hand in hand met het welzijn van de inwoners.

Stimuleren gezond economisch ondernemersklimaat

Actief de ruimte geven om zich te vestigen of hun onderneming voort te zetten.

Goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen, zowel fysiek als digitaal.


Download hier het gehele verkiezingsprogramma