Portefeuille

verdeling


Samenspel tussen Samenleving, Raad en College

Carousel imageCarousel image

- Bestuur en integriteit

  • Richard Visser & Arie van Ruiven

- Personeel & Organisatie

  • Hein Verbiest & Brandon Ridderhof

- Handhaving, Openbare orde en veiligheid

  • Hein Verbiest & Brandon Ridderhof

- Samenwerking andere overheden

  • Albert Scheerhoorn & Brandon Ridderhof

- Gebiedsmarketing

  • Richard Visser & Arie van Ruiven

- Dorpsgericht werken

( Burgerparticipatie, buurtinitiatieven, dorpsverenigingen, gemeentehuis Piershil, sociale hypotheek, verenigingen, vrijwilligers, sociaal- cultureel werk )
  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Communicatie

( Interne en externe communicatie, Public Affairs )
  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Dienstverlening extern

( ICT extern, snel internet/ glasvezel, landbouw, ondernemers, ideeënmakelaar )
  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Dienstverlening intern

( interne organisatie, backoffice, ict intern )
  • Richard Visser & Arie van Ruiven


overheids- & inwonerparticipatie

cultuur & erfgoed

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


- Cultuur en erfgoed

  • Richard Visser & Arie van Ruiven

- Monumenten en archeologie

  • Richard Visser & Arie van Ruiven

- Mobiliteit

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Verkeersveiligheid

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Vervoer en waterstaat

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Openbaar vervoer

  • Richard Visser & Brandon Ridderhof

- Wegonderhoud

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Waterwegen en havens

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Parkeerbeleid

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven

- Weginfrastructuur en ontsluiting

  • Hein Verbiest & Arie van Ruiven


mobiliteit & infrastructuur

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ruimte & wonen

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

- Volkshuisvesting

- Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

  • Richard Visser & Brandon Ridderhof

- Beheer en onderhoud openbaar gebied

  • Richard Visser & Brandon Ridderhof- Duurzaamheid in relatie tot gebiedsontwikkeling

  • Albert Scheerhoorn & Erwin Niedeveld

- Duurzaamheid en klimaatadaptatie

  • Albert Scheerhoorn & Erwin Niedeveld

- Duurzaamheid voor inwoners

  • Albert Scheerhoorn & Erwin Niedeveld

duurzaamheid, energietransitie & klimaatadaptatie

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sociaal & verbonden

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

- Project doelgroepenvervoer en Leerlingvervoer

  • Arieanne Daane & Brandon Ridderhof

- Dienst Gezondheid en Jeugd

  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Volksgezondheid

  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Eenzaamheid bestrijding

  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Respijt- en Mantelzorg

- Preventie

- WMO en Maatschappelijke ondersteuning

- Participatiewet en sociale zekerheid

- Armoedebestrijding

  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Onderwijs

( onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, voor- en naschoolse opvang )
  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Senioren en mensen met een beperking (AWBZ)

  • Arieanne Daane & Erwin Niedeveld

- Dierenwelzijn

  • Arieanne Daane & Brandon Ridderhof

- Landbouw en voedsel

  • Richard Visser & Erwin Niedeveld

- Natuur en landschap

( Gebiedsontwikkeling en landschapstafel Haringvliet )
  • Richard Visser & Erwin Niedeveld

- Recreatie en toerisme

  • Richard Visser & Brandon Ridderhof

- Economische zaken

( bedrijven, werkgelegenheid en innovatie )
  • Albert Scheerhoorn & Arie van Ruiven

- Harmonisatie belastingen

  • Albert Scheerhoorn & Brandon Ridderhof

- Nutsvoorzieningen

  • Albert Scheerhoorn & Brandon Ridderhof

- Financiën en PC-cyclus

  • Albert Scheerhoorn & Brandon Ridderhof

- Belastingen, heffingen en retributie

  • Albert Scheerhoorn & Brandon Ridderhof

- Grond en gebouwen

  • Albert Scheerhoorn & Brandon Ridderhof

- Afvalbeleid

  • Richard Visser & Arie van Ruiven


Economie & Landbouw

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

sport

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


- Sport

  • Richard Visser & Arie van Ruiven

- Harmonisatie subsidies

  • Albert Scheerhoorn & Erwin Niedeveld