Burgerleden

Naast de fractieleden kennen we ook burgerleden. LHW heeft 3 burgerleden. Zij staan ook op de kandidatenlijst van de verkiezingen. Zij zijn volwaardig lid van de fractie en mogen ook deelnemen aan de raadsvergaderingen, behalve aan het besluitvormende gedeelte.

Brandon Ridderhof

brandon.ridderhof@gemeentehw.nl


"Toen Brandon in 2016 van het Hoeksch Lyceum kwam, begon hij aan de opleiding ‘Ondernemer Retail’ op het Albeda College. Daar werd hij ook secretaris van de Albeda debatclub. Sinds 2019 is Brandon tevens actief als burgerlid en ambieert hij een toekomst in de politiek. ,,Daarnaast ben ik basketbalspeler, coach en scheidsrechter bij basketbalvereniging B.O.B. Deze zittingsperiode ga ik mij inzetten voor meer binding tussen jongeren en lokale politiek.”

Erwin Niedeveld

erwin.niedeveld@gemeentehw.nl

"Erwin is een vrijdenker en doener met een grote passie voor ‘leren van het nieuwe’, ‘ontwikkelen door innovatie’ en ‘realiseren van impact’. Vanuit zijn fascinatie voor complexe vraagstukken (wicked problems), gedrag en gedragsverandering is zijn persoonlijke missie ieder mens op een veilige en vertrouwde wijze bij te kunnen laten dragen aan onze samenleving en zorg te dragen voor onze ecologie. Erwin is opgegroeid in Numansdorp en woont samen met zijn vrouw Madelein en twee zoons Kai en Jiro sinds 1996 in Mijnsheerenland. In zijn dagelijks leven leert hij mensen vanuit verschillende disciplines integraal samenwerken, zodat niet de systeemwereld, maar onze leefwereld leidend is voor ons dagelijks handelen. Hij werkt aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de energie- en technologietransitie, voorkomen van voedselverspilling, inclusief onderwijs, Meer Kansen voor Jongeren, leren voor duurzame ontwikkeling en leven lang ontwikkelen."

Arie van Ruiven


arie.vanruiven@gemeentehw.nl

"Arie is geboren in Rotterdam en opgegroeid in Oud-Beijerland, in een groot gezin met 3 broers en 5 zussen. Hij is getrouwd met Dolinda en zij hebben een zoon: Youri. Samen beleven ze veel plezier aan hun Engelse Buldog Kenzo. Arie zat 10 jaar in de raad van Oud-Beijerland voor de lokale partij BINT. In het dagelijkse leven is Arie Warehouse Manager in Zoetermeer. ,,Ik vind het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de burger en dat je deze zaken serieus oppakt. Tevens vind ik het van belang dat er bij een lokale partij geen landelijke druk wordt uitgeoefend en je puur het belang van de inwoners van je eigen gemeente kan behartigen. Ook nu de Hoeksche Waard één gemeente is, ben ik van mening dat we naar de burgers moeten luisteren, ook het voorzieningenniveau moet gehandhaafd blijven en waar nodig worden uitgebreid.”