Columns

oprechte aandacht voor jongerenWeek 23 2021

In 2001 op 28-jarige leeftijd overhandigde ik mijn onderzoek “Van hanggroep jongeren tot jeugdcriminaliteit” aan waarnemend burgemeester Cromstrijen. Een pleidooi voor betere en toegankelijke voorzieningen, meer begrip voor de natuurlijke ontwikkeling van jongeren en de noodzaak van een meer inclusieve samenleving in de Hoeksche Waard.

Nu, 20 jaar verder, en het pleidooi is eens te meer relevant. Jongeren hebben de behoefte een eigen identiteit te ontwikkelen, en doen dat graag samen in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. Deze kansen zijn onvoldoende mogelijk. Dit terwijl de oplossing zo eenvoudig is: interesse, luisteren en meedoen.

Als gemeenschap hebben wij blijkbaar geen interesse in jongeren!

“Jongeren zijn toch volop met hun opleiding en start van hun leven bezig? Hier wordt toch in geïnvesteerd? Is dat nodig, jongeren hebben toch de toekomst?”

Het kan toch niet zo zijn dat jongeren eerst volwassen moeten worden om hen serieus te nemen? We gaan toch niet wachten hen te betrekken bij het bedenken van oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Dat is geen inclusieve samenleving!

Een grote groep jongvolwassenen (20-35jr) heeft te maken met veel stress als gevolg van toegenomen prestatiedruk, onzekerheden over werk, onvoldoende betaalbare woonruimte, lange reistijden naar school of werk en toenemende studieschulden. Het zijn maar een paar voorbeelden van de verhalen van jongeren die ik de afgelopen jaren in het onderwijs, bij ondernemers, de jeugdzorg en bij verenigingen steeds vaker hoor. Wat mij het meeste raakt is dat deze signalen al beginnen op zeer jonge leeftijd.

Tijdens een nieuw onderzoek vertelden kinderen tot 12 jaar mij de afgelopen maanden dat zij snakken naar momenten van rust op school, of ontspanning door te sporten en bewegen en met kunst en cultuur bezig te willen zijn. De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk.

Kinderen hunkeren naar een ‘wereld’ waar oprechte aandacht voor hen is en naar hen geluisterd wordt. Zij hunkeren naar een leefomgeving waar mensen nieuwsgierig zijn naar hun verhaal en hen de ruimte geven zich te kunnen ontwikkelen als zelfregulerende jongeren.

Verhalen van jonge Hoeksche Waarders bevestigen dat wij veel meer als samenleving moeten nadenken over ‘oprechte aandacht’. Onderwijs, kinderopvang, sport-, kunst- en cultuurverenigingen, kerken, ouders, professionals en vrijwilligers in de buurt, ondernemers en overheid, allemaal betrokkenen in het leven van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die elk hun rol vervullen.

Stel jezelf de vraag:”Luister ik oprecht? Of is het mijn eigen stem die doorklinkt in wat ik denk jongeren nodig hebben?” Vanuit een drang het beste voor jongeren te willen, wordt maar al te vaak vergeten hen zelf te vragen, of liever nog hen actief te betrekken bij de vormgeving van de leefomgeving van ons allemaal.

Het is tijd voor wederzijds begrip tussen generaties. En dat kan alleen wanneer jongeren onderdeel zijn van de keuzes die er worden gemaakt. Dit vraagt een open en actieve houding van iedereen en in het bijzonder naar jongeren.

Het is zo simpel en kan versnellen; door bij jouw uitdagingen in de buurt, of op de schaal van de regio jongeren te vragen naar hun ideeën en oplossingen.

Ik zie elke dag weer de rijkheid aan oplossingen die jongeren in staat zijn te bedenken en ontwerpen. Telkens weer blijkt het probleemoplossend vermogen en de snelheid van jongeren zich aan te passen groter dan die van volwassenen. Een vaardigheid die menig volwassene is verloren als gevolg van ingeslepen patronen, een mindset dat het nou eenmaal zo is en ‘angst’ voor het onbekende.

Jongeren zijn zich heel bewust van de wereld om hen heen. Zij zijn uitstekend in staat netwerken te bouwen en kennis te verzamelen. De manier hoe jongeren naar de samenleving kijken verschilt aanzienlijk met de manier hoe oudere generaties de samenleving in stand houden. Geef jongeren daarom het vertrouwen en betrek hen bij alles wat de samenleving aan gaat. Laat de toekomst niet liggen!

Na ruim 20 jaar doe ik wederom een pleidooi te luisteren naar jongeren voor betere en toegankelijke voorzieningen, meer begrip voor de natuurlijke ontwikkeling van jongeren en de noodzaak van een meer inclusieve samenleving. Geef oprechte aandacht aan jongeren.


Burgerlid

Erwin Niedeveld

Waarom ik mij bij een lokale partij heb aangesloten Week 21 2021

Op mijn zeventiende ben ik gestart bij een lokale partij, eerst bij BINT in Oud-Beijerland en na de herindeling bij Lokalen Hoeksche Waard. Er zijn meerdere redenen dat ik mij hier thuis voel en waarom ik denk dat lokale partijen van essentieel belang zijn in de Nederlandse politiek. Eén van die redenen heeft te maken met de rare constructie van landelijke partijen in gemeenteraden en het feit dat ik – net als veel andere Nederlanders – met plaatsvervangende schaamte altijd maar zie wat er in Den Haag gebeurt.


Toen de indeling van de overheid in 1848 werd ontworpen door Johan Rudolph Thorbecke, werd er een soort rijtjeshuis ontwikkeld. De zolder was de nationale overheid, de eerste etage was voor de provincie en de begane grond, was voor de gemeenten. Thorbecke maakte hierdoor duidelijk dat deze etages, allemaal afzonderlijk maar in samenwerking met elkaar het land moeten besturen. De lokale partijen op de begane grond van dit huis, zijn hier ontzettend belangrijk want die landelijke partijen moeten ook geremd worden.


De gemeente heeft net zoals de provincie en de nationale overheid allemaal andere taken. De taken die de gemeente heeft, raken de inwoners van die regio in de directe omgeving. De winkeltijdenverordening, de invulling van klimaatmaatregelen, woningbouw en ga zo maar door. De nationale overheid staat vaak veel verder van ons af, waar we soms wel erg blij mee mogen zijn, gezien de gekke acties die we in Den Haag zien; politici met opruiende ideeën en uitspraken, het slachtoffer denken of meer bezig zijn met bijzaken dan het aanpakken van echte problemen. De landelijke partijen hebben echter wel ook afvaardigingen zitten in gemeenteraden en persoonlijk kan ik mij niet voorstellen dat Thorbecke de indeling van de begane grond dat de Nederlandse overheid heet, op deze manier heeft bedacht in 1848.‘Wie betaalt, bepaalt’ Een gezegde dat we allemaal kennen en wat ook in de politiek verweven zit. De landelijke partijen in Den Haag krijgen een subsidie van de overheid, die vervolgens naar de lokale afdelingen wordt doorgesluisd. Deze landelijke afdelingen figureren als een soort grote broer waar je als jongste niet tegen op durft te staan. Want laten we wel wezen, ruimdenkenden binnen een landelijke partij wordt het absoluut niet altijd makkelijk gemaakt. Misschien mag je een keer keffen, maar uiteindelijk wordt de lijn van de landelijke partij altijd aangehouden. Het verschil met lokale partijen is dat zij geen subsidies krijgen en dus geheel onafhankelijk van een grote politieke broer de lijnen loopt en enkel en alleen door de eigen leden worden gefinancierd.


De lokale partijen voeren politiek zonder extra financiering van het Rijk en worden enkel gefinancierd door de bijdragen van de leden van de partij en zoals ik eerder schreef, wie betaalt, bepaalt. Onze leden en onze inwoners zijn aan zet. Als u bij wilt dragen aan een mooier Hoeksche Waard en daar ook in de politiek aan bij wilt dragen, houdt onze sociale media pagina's in de gaten en neem gerust bij vragen contact met mij, of met Lokalen Hoeksche Waard!Burgerlid Brandon Ridderhof

Fractievoorzitter Hein Verbiest

Hoeksche bereikbaarheid is in het geding Week 19 2021

De komende jaren zal er nog flink aan de wegen van en naar de Hoeksche Waard worden gewerkt. Dit zal ervoor gaan zorgen dat onze reistijd fors zal gaan toenemen, thuiswerken of niet.

De afgelopen jaren is incidenteel gewerkt aan de Heinenoordtunnel in de weekenden. Waar je verwacht dat de verkeersdruk in de weekenden aanzienlijk minder is dan doordeweeks, was dat veelal niet het geval. De provinciale en aansluitende wegen stroomden vaak helemaal vol. Naar aanleiding van dit probleem vraag ik mij af : zijn wij wel goed genoeg voorbereid op zo’n grote renovatie?

Met het kloppende hart van Rotterdam boven ons, krijgt de A29 ook veel vrachtverkeer te verduren, de ideale route naar het zuiden is immers door de Hoeksche Waard. Vóór corona stond de A29 in de spits vaak vol met forenzen en doorgaand verkeer. Waar laten we al dat verkeer als de Heinenoordtunnel dicht is?

Elke dag zijn er 25000 mensen die de Hoeksche Waard verlaten en 12500 mensen die de Hoeksche Waard opkomen voor werk, dat is niet niks! Daarbij is ook bekend dat er de komende jaren een hoop huizen bijkomen. Veel mensen willen wonen in onze prachtige Hoeksche Waard en blijven daarbij ook werken, studeren en recreëren in de stad. We blijven ons altijd verplaatsen, dat zit in ons bloed. Maar moet dit altijd met de auto, of zijn er ook alternatieven?

Met de fietspaden gaat het hier de laatste jaren stukken beter, bootverbindingen zijn vooral bedoeld voor recreatie en er komt een uitgebreid glasvezelnetwerk naar de Hoeksche Waard waardoor ook de technische mobiliteit een boost krijgt. Dan blijft het Openbaar Vervoer over.

Het OV blijft een punt van aandacht. Niet alle kernen worden even frequent bereden en de bus moet over de volle snelweg waar ook de auto’s en vrachtwagens in de file staan. Hier kunnen we echt winst behalen; zo kunnen we er ten eerste voor zorgen dat de bussen volledig over de N217 gaan rijden, door het viaduct over de A29 een stukje te verbreden. Daarnaast hebben we in de gemeenteraad eerder gepleit voor het in stand houden van verschillende weggevallen buslijnen in onze gemeente en lijkt het ons belangrijk om na corona eens een stevig gesprek te voeren met de provincie, over hoe we alle kernen goed kunnen bedienen met buslijnen naar alle kernen en de omliggende steden.

Meer asfalt is niet de oplossing voor onze bereikbaarheid uitdagingen. Slimme en praktische infrastructurele aanpassingen wel. Laten we afspreken, dat niet Den haag bepaald hoe het eruit gaat zien op de Hoeksche Waard, maar wij. Daar hebben wij u voor nodig, praat en denk mee tijdens de online sessies voor ons verkiezingsprogramma!